Devletin sağlık kurumlarına ruhsat gerekmiyor mu?

Dr. Ergün Demir (Hekim Meclis Üyesi)
Dr. Güray Kılıç (TTB Delegesi)

Sayıştay raporu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na, üniversitelere ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı olarak hizmet veren sağlık tesislerinin ve tesislere bağlı birimlerinin ruhsatlandırılmaksızın veya geçici ruhsat ile faaliyet gösterdiklerini ortaya çıkardı.

Sayıştay, 2015 yılı Sağlık Bakanlığı’na ilişkin denetim raporunda;

» 51 adet devlet üniversitesi hastanesi, 20 adet vakıf üniversitesi hastanesi, 27 adet devlet üniversitesi diş hekimliği fakültesi hastanesi, 10 adet vakıf üniversitesi diş hekimliği fakültesi hastanesi, 859 adet Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı sağlık tesisi, 1262 adet Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı sağlık tesisi ve 2 adet belediye hastanesi olmak üzere toplam 2231 adet sağlık tesisinin geçici ruhsat ile faaliyet gösterdiği

» Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı olarak hizmet veren 5675 adet aile sağlığı merkezi, 160 adet entegre ilçe hastanesi, 79 adet halk sağlığı laboratuvarı, 910 adet toplum sağlığı merkezi olmak üzere toplam 6824 adet sağlık tesisinin ise ruhsat veya geçici ruhsat belgesi olmaksızın faaliyet gösterdiğini tespit etmiştir.

Bilindiği gibi ülkemizdeki tüm sağlık tesislerinin standartlarının belirlenmesi, ruhsatlandırılması ve ruhsatlandırma sonrası faaliyetlerinin mevzuata uygun olup olmadığına dair denetimlerinin yapılması Sağlık Bakanlığı’nın görevleri arasında yer almaktadır. Oysa Bakanlık’ın, özel sağlık kurumları için titizlikle aradığı ruhsatlandırma ve sonrasındaki denetlemeyi, kendisine bağlı kuruluşlar için aramadığı ortaya çıkmıştır.

Sağlık Bakanlığı ise cevaben, hizmet veren sağlık tesisleri ve bağlı birimlerinin kayıt altına alınarak bundan sonra açılacak tesislerin planlama kapsamında izinlerinin verilebilmesi ve ruhsata tabi diğer işlemlerinin yapılabilmesi için söz konusu tesislere 01.01.2015 tarihine kadar geçerli olmak üzere geçici ruhsatnameler düzenlendiği ve bu sürenin 01.07.2016 tarihine kadar uzatıldığı, kamu ve özel sektörü kapsayacak şekilde Sağlık Tesisleri Planlama ve Ruhsatlandırmaya yönelik yönetmelik taslağı çalışmalarının devam ettiğini belirtmiştir.

Sayıştay denetim raporunda;

» “Geçici ruhsat belgesi, sağlık tesisinin sahip olması gereken standartları taşıdığını gösteren bir belge değildir. Oysaki ruhsatlandırma hem sağlık tesislerinin taşıması gereken önemli nitelikleri garanti altına almak, hem tesisler arasında standardizasyonu sağlamak, hem de tesislerin denetimine esas göstergeleri belirlemek açısından gerekli olduğu ’’ belirtilmiş,

» Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na, belediyelere, üniversitelere ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı olarak hizmet veren sağlık tesisleri ve bağlı birimleri ile ilgili olarak gerekli ikincil mevzuat düzenlemelerin tamamlanması, ruhsatlandırılmaksızın veya geçici ruhsat ile faaliyet gösteren tesislerin çıkarılacak olan ikincil mevzuat hükümleri doğrultusunda ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması ve denetimlerinin yapılarak kanunen öngörülen para cezalarının uygulanması ve muhasebeleştirilmesi önerilmiştir.

Sonuç olarak Sağlık Bakanlığı “kürek çeken değil dümen tutan” olacağı iddiası ile işletmeye dönüştürdüğü ve özel sağlık sektörü ile rekabet açtığını iddia ettiği kamu sağlık kurumlarının hizmet verebilmek için gerekli asgari koşulları sağladığını gösterecek ruhsat düzenlemesini bile henüz gerçekleştirememiş durumdadır. Buna “bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” denir.

( Kaynak; Sağlık Bakanlığı 2015 yılı Sayıştay denetim raporu, Sağlık Bakanlığı 2015 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu bölümü Sayfa 14 – 17 )

Daha fazla sağlık haberine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Kaynak : http://www.birgun.net/haber-detay/devletin-saglik-kurumlarina-ruhsat-gerekmiyor-mu-131996.html

Reklamlar
Aile Yapısı